Śledź nas na:Co o postawie obywatelskiej Kochanowskiego mówią jego pieśni?

Wypowiedź na temat: Co o postawie obywatelskiej Kochanowskiego mówią jego pieśni?

Pieśni, które napisał Jan Kochanowski, dużo mówią o jego postawie obywatelskiej. Mówi on w nich, że warto poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny, że dobry obywatel nie bał się podjąć walki z wrogiem. Nie liczy się ilość żołnierzy, ale ich męstwo i odwaga. Uważa, że prawdziwy patriota to taki, którego stać na wszelkie wyrzeczenia.

Kochanowski mówi o tym, że w każdym człowieku jest jakaś siła i męstwo. Uważa, że nie ma ludzi nieposiadających żadnych umiejętności. Wie, że jedni poświęcają swój czas, a nawet życie w obronie ojczyzny. Inni natomiast nie przywiązują do tego większej wagi. Poeta zwraca się do ludzi o to, aby nie byli obojętni na losy kraju.

Te właśnie prośby uwidocznia w pieśni „O spustoszeniu Podola”. Gdy Tatarzy napadli na naród polski, obywatele tego kraju zachowali się bardzo obojętnie. Kochanowski ma do nich za to wielki żal. O to, że nie wezwali pomocy, i o to, że sami nie próbowali się bronić.

Kochanowski jest poetą, który zyskał moją sympatię, gdyż w swoich pieśniach dociera do czytelnika. Pokazuje problemy, jakie były w tamtych czasach, oraz samych ludzi. Ich zachowanie i stosunek do ojczyzny.

Myślę, że poeta był dobrym obywatelem. Patriota z którego można brać przykład, gdyż nie są mu obojętne losy narodu polskiego.Zobacz także