Śledź nas na:Urszulka Kochanowska - analiza

Analiza wiersza "Urszulka Kochanowska" Jana Kochanowskiego.

Wiersz "Urszulka Kochanowska" charakteryzuje się następującymi cechami:

- charakter balladowy, nawiązanie do treści Kochanowskiego jako inspiracji;

- twórcze spojrzenie na topos (gr. miejsce) śmierci;

- polemika z postawą Kochanowskiego: śmierć nie jest pocieszeniem, a szczęście niebieskie nie jest w stanie zastąpić życia ziemskiego;

- nie ma archaizacji, ale występują dawne formy, jeszcze istniejące;

- Urszulka to podmiot liryczny - wypowiadający;

- umiejętnie zastosowana stylizacja dziecięca, bez demiunitywów.Zobacz także